UCFCP Home Page

Learn more about us

UCFCP Contributors

Resources and Links

Contact our organization

Unit 8 - Pamimili (Shopping)

home > unit 8 >
  Intro
  Layunin
  Pag-uusap
  Salin ng Pag-uusap
  Talasalitaan
  Paglikha ng Pag-uusap
  Gawain
  Balarila
  Gawain2
  Babasahin
  Gawain 3
  Talasalitaan 2
  Proyekto
  Skit
 

 

home | about us | contributors | resources | contact

Copyright © 2005-2006 UCFCP, Peña, Domigpe, Idos, Santos Nacu, Pambid Domingo, Paz & Peñaranda